شهردار بندرعباس خبر داد:

طرح بازآفرینی بافت قدیم در محله نخل ناخدا آغاز شد

شهردار بندرعباس گفت: طرح بازآفرینی بافت قدیم شهر بندرعباس، امروز در محله ی نخل ناخدا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار بلدیه آنلاین ، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در مراسمی که با حضور یعقوب دبیری نژاد عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس ، شهردار منطقه یک بندرعباس و جمعی از مردم محله ی نخل ناخدا و در کنار مسجد امام جعفرصادق (ع)برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: برای محلات و بافت های قدیم شهر ، دو طرح در دستور کار خود قرار داریم ،یکی بازگشایی معابر و خیابان است که هزینه های زیادی دارد و طرح دوم بازآفرینی بافت قدیم محلات است که این طرح را آغاز کردیم و امروز شاهد آیین این پروژه در محله ی نخل ناخدا هستیم.

 

وی یکی از برنامه های مهم که بدنبال تحقق آن هستیم را  زیباسازی معابر و بافت های قدیمی شهر بندرعباس و گفت :  زیبا سازی بافت قدیم شهر برای هویت بخشی محلات قدیمی یکی از اهدافی است که ما در این طرح بازسازی و بازآفرینی بافت قدیم شهر به دنبال آن هستیم این طرح شامل روشنایی کوچه ها و آسفالت ، نقاشی و دیوار نگاره ها ،رنگ آمیزی و نورپردازی است که با انجام دادن این طرح هم به زیبا سازی محلات کمک می کنیم و هم امنیت  برقرار می شود و نشاط آفرینی را نیز در پی دارد.

شهردار بندرعباس محله ی نخل ناخدا را یکی از محلات قدیمی شهر بندرعباس دانست و افزود: محله نخل ناخدا یکی از قدیمی تمرین محلات در شهر بندرعباس است که در این محله آغاز شده است که از این مسجد امام جعفرصادق (ع)شروع شده است و تا حسینیه ادامه دارد  و اعتبار این طرح حدود ۳میلیارد تومان نیز برآورد شده است.

نوبانی طرح بازسازی و بازآفرینی محلات را برای مردم محله نخل ناخدا پربرکت دانست و تصریح کرد: وقتی این طرح بازآفرینی در این محله انجام شود ارزش افزوده ملک شما ۲۰ تا ۴۰ درصد در این منطقه بیشتر می شود، و کوچه ها زیبا سازی و نور پردازی می شود و هر کجا روشنایی باشد امنیت نیز بر قرار خواهد شد.

شهردار بندرعباس محلات قدیمی را هویت شهر دانست و اظهار داشت:ما در شهر بندرعباس چند محله و بافت قدیم داریم که یکی از این محلات قدیمی محله نخل ناخدا است که در این محله خاطرات زیادی از گذشته ها با همین مردم داریم و باید بگویم محلات قدیمی هویت ما است و هدف ما هویت بخشی و اهمیت دادن به این محلات است.