طرح بازخود سنجی توسط شهرداران نواحی در منطقه یک کلید خورد

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از طرح بازخورد سنجی ناحیه ۷در این منطقه خبر داد.
print
طرح بازخود سنجی توسط شهرداران نواحی در منطقه یک کلید خورد

طرح بازخود سنجی توسط شهرداران نواحی در منطقه یک کلید خورد

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از طرح بازخورد سنجی ناحیه ۷در این منطقه خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری منطقه یک : علی چراغی شاهی گفت: به منظور بالا بردن سطح کیفی پیگیری پیامها و رضایت هر چه بیشتر شهروندان، طرح بازخورد سنجی پیامهای ۱۳۷ با حضور معاون ناحیه ۷ برگزار گردید.
وی اذعان داشت ؛ معاون این ناحیه ضمن بررسی وضعیت موجود بطور مستقیم اقدام به بازخورد سنجی پیام های ۱۳۷ نمود و نظر شهروندان در خصوص کیفیت ، صحت و سرعت پاسخگویی پیامها را جویا شد و اقدامات حوزه های اجرایی را مورد بررسی قرار داد .

در پایان جلسه نقاط ضعف و قدرت ناحیه بررسی و راهکارهایی جهت برطرف نمودن مشکلات اتخاذ گردید.