طی حکمی از شهردار ملارد داود میرزایی به سمت سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی منصوب گردید.

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری ملارد،  امروز سه شنبه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ طی جلسه ای با حضور برزگر مدیر منطقه ۱ وعرب مدیر منطقه ۲، ابراری معاونت امور زیربنایی و ترافیکی، محسنی معاونت خدمات امور شهری و زیست محیطی،نادری مدیر امور شهرسازی و معماری، اسدی مدیر منابع انسانی و جمعی از […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری ملارد،  امروز سه شنبه مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ طی جلسه ای با حضور برزگر مدیر منطقه ۱ وعرب مدیر منطقه ۲، ابراری معاونت امور زیربنایی و ترافیکی، محسنی معاونت خدمات امور شهری و زیست محیطی،نادری مدیر امور شهرسازی و معماری، اسدی مدیر منابع انسانی و جمعی از همکاران سازمان آتشنشانی، طی حکمی از طرف کولیوند شهردار ملارد داود میرزایی بعنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری منصوب گردید. 

نادری مدیر امور شهری و معماری شهرداری ملارد ضمن اهدا تابلو و لوح تقدیربه مهندس نادری پور از زحمات ایشان تجلیل و مهندس میرزایی را بعنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد منصوب نمودند.