عدم تحقق ۶۸ درصدی درآمد شهرداری جای سوال است

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، گزارش حساب‌های درآمد و هزینه دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد. حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: شهرداری براساس بودجه مصوبه موظف بوده در برش عملکردی خود نسبت به تامین بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند. وی افزود: طی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، گزارش حساب‌های درآمد و هزینه دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد.

حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: شهرداری براساس بودجه مصوبه موظف بوده در برش عملکردی خود نسبت به تامین بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اقدام کند.

وی افزود: طی ماه‌های اردیبهشت و فروردین از مبلغ مصوب ۲,۵۸۳ میلیارد تومان کسب درآمد شده و ۳۲ درصد این دو دوازدهم از جهت کسب درآمد تحقق یافته است. و مبلغ ۵,۵۶۴ میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد کسری این دو ماهه است. البته همه ساله در دو ماه اول سال با چنین کسری روبرو بوده‌ایم. از این عدد نیز ۳۰ درصد درآمد پایدار و ۷۰ درصد غیر پایدار بوده است.

وی درباره عملکرد هزینه‌ای شهرداری عنوان کرد: در این مدت شهرداری می‌توانسته بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند که از این رقم حدود ۲,۸۰۰ میلیارد تومان و در حد ۴۳ درصد هزینه کرده است و ۳۲ درصد کسب درآمد در فروردین داشته است.

رسولی عنوان کرد: نسبت درآمد پایدار در اردیبهشت نسبت به فروردین از ۳۲ به ۴۵ درصد رشد یافته و حدود ۴۹ درصد از هزینه‌های صورت گرفته ثبت شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، در چنین دوره‌ای از حدود ۵ هزار میلیارد تومان باید کسب درآمد می‌کردیم که ۲,۷۰۹ میلیارد تومان معادل ۵۳ درصد کسب درآمد شده است.

خزانه دار شورای شهر تصریح کرد: امسال باید بیش از ۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد می‌کردیم که ۳۲ درصد از این محل کسب درآمد کردیم که این بخش و عدم تعادل ۲۱ درصدی محل تامل است.

رسولی ابراز داشت: نظر کارشناسی خزانه دار این است که کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۱ درصد کاهش روبرو است. ثبت هزینه‌ها نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. از کل درآمدهای اصولی اردیبهشت ماه ۴۵ درصد پایدار و ۵۵ درصد ناپایدار است.

وی عنوان کرد: همچنین عدم تحقق ۶۸ درصد درآمد در این دوره از منظر مدیریت مالی برای شهرداری قابل توجه و جای سوال است.

در ادامه محمود میرلوحی گفت: ما در سه ماه اول سال معمولاً درآمد پایینی داریم. زمانی که ما روی کار آمدیم حقوق شهریور ماه را نداشتیم اما حال در شرایط مناسبی در حال تحویل شورا هستیم.

بهاره آروین در سوالی گفت: برخی شبهات درباره درآمد و هزینه شهرداری وجود داشت و دوستان شهرداری نسبت به عدم ضرورت انتشار این اطلاعات در سامانه شفافیت سخن گفته بودند و قصد ممنوعیت انتشار آنها در سامانه شفافیت داشتند.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: چه کسی جرأت کرده اطلاعات مالی را از سامانه شفافیت حذف کند!.

در ادامه زهرا نژاد بهرام گفت: ما همواره در سه ماه اول سال با دشواری مالی روبرو هستیم و این بار با وجود کرونا و تحریم‌ها و انتخابات ۱۴۰۰ این مشکلات کسب درآمد بیشتر شد. در شورای چهارم بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بازپرداخت تسهیلات بوده که این رقم در شورای پنجم به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سپس رسولی در پاسخ به میرلوحی گفت: در دو ماهه اول سال همواره با کاهش نسبی درآمدها روبرو هستیم.

وی در پاسخ به آروین گفت: استنباط بنده این است که هدف ما از سامانه شفافیت آگاهی مردم از جزئیات گزارشات مالی شهرداری است.

خزانه دار شورای شهر ابراز داشت: بنده به عنوان خزانه دار باید آنچه هست را بگویم نه آنچه را که خوب است.