عملکرد واحد ۱۳۷ منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری بررسی شد

جهت افزایش تعامل بین سامانه ۱۳۷ منطقه با نواحی دهگانه جلسه ای با حضور کارشناسان منطقه و مسئولین سامانه نواحی دهگانه در دفتر این سامانه برگزار شد.
print
  عملکرد واحد ۱۳۷ منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری بررسی شد

عملکرد واحد ۱۳۷ منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری بررسی شد

جهت افزایش تعامل بین سامانه ۱۳۷ منطقه با نواحی دهگانه جلسه ای با حضور کارشناسان منطقه و مسئولین سامانه نواحی دهگانه در دفتر این سامانه برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا این جلسه در دو نوبت و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد .
وی افزود: در ابتدای جلسه عملکرد سامانه ۱۳۷ نواحی در سه ماه ابتدای سال جاری بررسی و توضیحاتی از روند فعالیت و چگونگی رسیدگی به درخواستهای شهروندان در نواحی دهگانه ارائه و نقاط قوت و ضعف هر ناحیه اعلام شد.

در پایان این نشست پیرامون عملکرد نواحی در حوزه های مختلف شهری گفتگو و تبادل نظر شد و بر پاسخگویی بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی مرکز تاکید گردید.