عملیات اجرای پیاده رو سازی و سنگ فرش انتهای بلوار ابوذر توسط شهرداری قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ،  در راستای زیبا سازی منظر شهری و بهسازی معابر شهری، عملیات اجرای پیاده رو سازی و سنگ فرش انتهای بلوار ابوذر توسط گروه عمران در حال انجام است. آقای خزاعی معاون شهردار از اجرای پروژه […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ،  در راستای زیبا سازی منظر شهری و بهسازی معابر شهری، عملیات اجرای پیاده رو سازی و سنگ فرش انتهای بلوار ابوذر توسط گروه عمران در حال انجام است. آقای خزاعی معاون شهردار از اجرای پروژه بلوار ابوذر بازدید کرد .