عملیات بهسازی میدان یاقوت سرخ توسط شهرداری قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ،  عملیات بهسازی میدان شامل جدول گذاری، اجرای باکس فضای سبز و اجرای المان های دائمی شامل رنگ آمیزی پایه اصلی جام در میدان یاقوت سرخ در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ،  عملیات بهسازی میدان شامل جدول گذاری، اجرای باکس فضای سبز و اجرای المان های دائمی شامل رنگ آمیزی پایه اصلی جام در میدان یاقوت سرخ در حال انجام است.