عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شاهد

به گزارش بلدیه آنلاین معاون امور زیربنایی شهرداری بندرعباس در راستای پروژه  آسفالت معابر شهری،از آسفالت کوچه های شاهد خبر داد. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور زیر بنایی شهرداری بندرعباس ،عملیات زیرسازی و آسفالت در محدوده منطقه ۳ در حال انجام است. در این راستا ، کوچه های […]

به گزارش بلدیه آنلاین معاون امور زیربنایی شهرداری بندرعباس در راستای پروژه  آسفالت معابر شهری،از آسفالت کوچه های شاهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور زیر بنایی شهرداری بندرعباس ،عملیات زیرسازی و آسفالت در محدوده منطقه ۳ در حال انجام است. در این راستا ، کوچه های شاهد از ۱ تا ۷۰ مورد زیرسازی و آسفالت قرار خواهند گرفت.
عملیات آسفالت کوچه شاهد۵۵ در محدوده شیر اول به پایان رسید.