عملیات نصب گلدان های چوبی در سطح شهر به مرحله اجرا در آمد.

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر: عملیات نصب گلدان های چوبی به مرحله اجرا در آمد.حسن فریبرزی  سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر شهرداری بندر بوشهر گفت: کلیه طراحی و ساخت این نوع گلدانها در نهالستان سازمان با کمترین امکانات و با چوبهای […]

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر
بوشهر: عملیات نصب گلدان های چوبی به مرحله اجرا در آمد.حسن فریبرزی  سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر شهرداری بندر بوشهر گفت: کلیه طراحی و ساخت این نوع گلدانها در نهالستان سازمان با کمترین امکانات و با چوبهای هرس شده توسط کارشناسان این سازمان ساخته شده که نمونه ای از آن در میدان آتشنشان نصب گردید.
فریبرزی افزود: عملیات طراحی،ساخت این نوع گلدانها برای زیبا سازی بهتر سطوح فضای سبزادامه خواهد داشت تا زیبایی بیشتری در سطح شهر ایجاد گردد.