عناوین عوارض مجاز و قابل تصویب توسط شوراهای اسلامی شهرها ابلاغ شد

فهرست آخرین عناوین عوارض قابل وضع توسط شوراهای اسلامی شهرها که با قوانین و مقررات جاری کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تطابق دارد، از سوی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تدوین جزییات، تعیین ماخذ و نحوه محاسبه آنها به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها ابلاغ شد. به […]

فهرست آخرین عناوین عوارض قابل وضع توسط شوراهای اسلامی شهرها که با قوانین و مقررات جاری کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تطابق دارد، از سوی رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت تدوین جزییات، تعیین ماخذ و نحوه محاسبه آنها به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، در ردیف (۲۰ ) پیوست شماره (یک)، که در زیر این خبر درج شده، برخی عناوین عوارض که به استناد قوانین و مقررات نرخ، ماخذ و نحوه محاسبه آنها تعیین شده است که این عناوین نیاز به تصویب شوراهای اسلامی شهرها ندارد.

همچنین در پیوست شماره (۲)، که در زیر این خبر درج شده، عناوین غیر قابل وضع برای شهرداریهای سراسر کشور که با قوانین و مقررات جاری کشور و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تناقض دارد،‌ جهت حذف از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مشخص شده است.
در صورتی که شهرداری بخواهد عنوان جدید عوارض خارج از فهرست پیوست شماره (یک) به شورای اسلامی شهر برای تصویب پیشنهاد نماید، ضروری است تعرفه مورد نظر  به وزارت کشور ارسال تا پس از تایید، اقدامات بعدی صورت پذیرد.
فهرست آخرین عناوین عوارض قابل وضع توسط شوراهای اسلامی شهرها (پیوست یک) و عناوین غیر قابل وضع برای شهرداریها (پیوست۲) در فایل های زیر این خبر درج شده است

لینک خبر : http://imo.org.ir/RContent/I77RBC-.aspx