عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل ۳ بعدی شهر اصفهان انجام می شود

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل ۳ بعدی شهر اصفهان با استفاده از جدیدترین دوربین‌های عکسبرداری هوایی قائم و مایل برای پرواز و همچنین تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال اجراست.

عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل 3 بعدی شهر اصفهان انجام می شود

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل ۳ بعدی شهر اصفهان با استفاده از جدیدترین دوربین‌های عکسبرداری هوایی قائم و مایل برای پرواز و همچنین تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال اجراست.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید حمیدرضا ابطحی با اشاره به رونمایی از تجهیزات GNSS شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات مختلف انجام شده در حوزه تهیه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و توسعه خدمات مکانمند، اظهار کرد: در حال حاضر عکسبرداری دیجیتال هوایی، سامانه های اطلاعات مکانی، تامین تجهیزات نقشه برداری و تهیه و نصب پلاک های پستی به عنوان ابزارهای فناورانه برای ارائه خدمات مکان محور نقش بسیار پررنگی در مدیریت بهینه شهر و ارائه خدمات مطلوب تر بخش های مختلف شهرداری‌ ها ایفا می کند.

وی تهیه، تامین و راه‌اندازی تجهیزات مورد نیاز شهرداری را از جمله این پروژه ها در شهرداری اصفهان دانست و افزود: با تامین این تجهیزات و با اتصال به چهار ایستگاه دائمی GPS شهر اصفهان که در مناطق ۱۲، ۱۳ ، ۱۴ و سالن اجلاس واقع شده، امکانات قابل توجهی برای برداشت اطلاعات مکانی و نقشه برداری برای متخصصان و شهروندان فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان از جمله مزیت‌های این تجهیزات را برداشت اطلاعات مکانی با دقت سانتی متر و در کوتاهترین زمان ممکن عنوان و اظهار کرد: عدم نیاز به ایستگاه های سنتی نقشه برداری، امکان بارگذاری نقشه ها در دستگاه ها برای نظارت و پیاده سازی مستقیم عوارض، ارسال تصحیحات در بستر اینترنت با برد بالا و برداشت اطلاعات مکانی در یک سیستم مختصات یکپارچه از دیگر کارکردهای این تجهیزات است.

وی به پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل ۳ بعدی شهر اصفهان نیز اشاره و تصریح کرد: این پروژه با استفاده از جدیدترین دوربین‌های عکسبرداری هوایی قائم و مایل برای پرواز و همچنین تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال انجام است.

ابطحی با اشاره به مزایای این طرح گفت: استفاده از تصاویر قائم و مدل سه بعدی به منظور اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع عوارض، اندازه گیری و نمایش مختصات، قابلیت ترسیم برروی مدل و تبدیل به نقشه، تعیین مساحت، انتخاب محل ساخت سازه و اندازه گیری طول سایه های مربوط به عوارض از جمله مزایای این پروژه خواهد بود.

کد محتوا ۴۱۶۹۳

برچسب ها