فراخوان المان سلامت

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرداری بوشهر علاقمندان می توانند تا بیستم تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال آثار خود به شماره درج شده در تصویر اقدام نمایند.

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرداری بوشهر علاقمندان می توانند تا بیستم تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ارسال آثار خود به شماره درج شده در تصویر اقدام نمایند.