فراخوان انتخاب شهردار زنجان

شهرداران آنلاین/حسین حمزه لو پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منتخبین دور ششم شورای شهر زنجان جهت فراهم کردن شرایط برای همه متخصصین و علاقه مندان، بر انتخاب شهردار با انتشار فراخوان تاکید دارند، گفت: طی روزهای آینده فراخوان انتخاب شهردار جدید زنجان منتشر خواهدشد. دبیر موقت منتخبین شورای ششم افزود: نظر منتخبین شورای […]

شهرداران آنلاین/حسین حمزه لو پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منتخبین دور ششم شورای شهر زنجان جهت فراهم کردن شرایط برای همه متخصصین و علاقه مندان، بر انتخاب شهردار با انتشار فراخوان تاکید دارند، گفت: طی روزهای آینده فراخوان انتخاب شهردار جدید زنجان منتشر خواهدشد.

دبیر موقت منتخبین شورای ششم افزود: نظر منتخبین شورای اسلامی شهر زنجان در دوره ششم این است که انتخاب شهردار زنجان بر مبنای اعلام فراخوان باشد. که در همین راستا فراخوان مربوطه طی آینده نزدیک منتشر خواهد شد تا افرادی که در خود این توانمندی را می‌بینند که قادر به مدیریت شهری به عنوان شهردار هستند، رزومه کاری خود را به شورای شهر ارسال کنند.

حمزه لو پاک افزود: بعد از بررسی اولیه رزومه‌ها توسط اعضای منتخب، از افرادی که تایید میشوند درخواست می شود، برای ادامه روند، برنامه اجرایی خود را ، ارائه دهند.

منتخب دور ششم شورای شهر زنجان گفت: در انتخاب شهردار، علاوه بر مواردی که آیین نامه اجرایی انتخاب شهردار مشخص کرده، برخی شاخص‌ها مد نظر اعضای منتخب شورای اسلامی شهر زنجان است که از جمله این‌ها می‌توان به مواردی چون آشنایی به مدیریت شهری، داشتن برنامه مدون و اجرایی ، برخورداری از روحیه انقلابی، جوان‌گرایی، فسادستیزی و … اشاره کرد.