فراهم شدن خواهر خواندگی منطقه ۲۲ تهران با شهر بولزانو ایتالیا – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۹:۱۴:۳۰