فراهم شدن خواهر خواندگی منطقه ۲۲ تهران با شهر بولزانو ایتالیا

همزمان با برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی مدیریت شهری در بوستان گفتگو شهرداری منطقه۲۲ تهران مقدمات خواهر خواندگی این منطقه با شهر اروپایی بولزانو ایتالیا را فراهم کرد.این اقدام به شکل ویدئو کنفرانس با حضور عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران و سخنگوی شهرداری تهران و کلاوس لادینسا قائم مقام شهردار بولزانو […]

همزمان با برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی مدیریت شهری در بوستان گفتگو شهرداری منطقه۲۲ تهران مقدمات خواهر خواندگی این منطقه با شهر اروپایی بولزانو ایتالیا را فراهم کرد.این اقدام به شکل ویدئو کنفرانس با حضور عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران و سخنگوی شهرداری تهران و کلاوس لادینسا قائم مقام شهردار بولزانو ایتالیا و معاون محیط زیست فرمانداری استان تیرول جنوبی، حمیدرضا غلامزاده مدیر معاونت بین الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران و مدیر مجموعه آراد کوه در غرفه منطقه۲۲ برگزار شد.

وحید رضا محمدی شهردار منطقه ۲۲ در این باره گفت: این اقدام در راستای هدف نمایشگاه سالانه خواهرخواندگی شهرداری تهران صورت گرفته است.

محمدی ادامه داد: از جمله موضوع ایجاد تعامل بین شهرداری ها و تفاهم‌نامه ها، انتقال تکنولوژی پسماند سوز به شهر تهران و به دست آوردن سایر تکنولوژی ها است.

گفتنی است، در این نشست هاینریش هافنر مدیر و سازنده نیروگاه زباله سوز شهر بولزانو نیز گفت: با اجرای طرح نیروگاه تولید برق از طریق زباله سوز در منطقه۲۲ تولید برق به دست می آید و  پسماند کمتری به محیط زیست  و حتی پسماند را به صفر خواهد رساند.

منبع خبر