فرمول چگونگی اخذ بهای خدمات پسماند مسکونی در تهران اصلاح شد

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی)» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت. آرش حسینی میلانی در توضیح این لایحه گفت: فرمول محاسبه اخذ بهای خدمات پسماند توسط وزارت کشور در آذر ماه ۹۹ اصلاح و ابلاغ شد. با توجه به اینکه در […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی)» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

آرش حسینی میلانی در توضیح این لایحه گفت: فرمول محاسبه اخذ بهای خدمات پسماند توسط وزارت کشور در آذر ماه ۹۹ اصلاح و ابلاغ شد. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در موضوع پسماند مسکونی طرح دعوایی شد و دیوان عدالت اداری فرمول قبلی را باطل کرده بود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر عنوان کرد: لذا شهرداری این فرمول را اصلاح کرد و این فرمول یا لایحه ارائه شده، فرمول مصوب وزارت کشور و مبنای پرداخت‌های پسماند است.

وی افزود: در این فرمول بعد خانوار ۳.۱ دهم در نظر گرفته شده است.

در ادامه حجت نظری در مخالفت با این لایحه گفت: این فرمول برای آذر ماه سال ۹۹ بوده لذا قابل اجرا در بودجه ۱۴۰۰ بوده است. به علاوه در صورت اعمال این فرمول آیا‬ هزینه‌ها برای شهروندان افزایش می‌یابد یا خیر.

میلانی در پاسخ عنوان کرد: این فرمول تا زمان اعمال بودجه به دست ما نرسیده بود. به علاوه این فرمول موجب افزایش قیمت نمی‌شود و همین روند فعلی برقرار خواهد بود.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری گفت: چون مصوبات شورا توسط دیوان عدالت اداری لغو شده، اصلاحیه‌های بعدی نیز لغو خواهد شد. یعنی ما در حال ایجاد تغییرات در اصلاحات قبلی هستیم که بر اساس مصوبات قبلی لغو شده بود و این امر تنها جنبه شکلی دارد و در بهای خدمات تغییراتی وجود نخواهد داشت.

سپس نظری با ارائه پیشنهادی گفت: در این مصوبه درباره پسماند عادی صحبت کرده اما در آن آمده که تمامی مصوبات مربوط به پسماند پس از این لایحه لغو خواهد شد. لذا در ماده ۱۰ کلمه پسماند عادی باید اضافه شود تا در مورد پسماندهای پزشکی دوگانگی ایجاد نشود.

این پیشنهاد مورد پذیرش شورا قرار گرفت و در نهایت لایحه مذکور با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.