فرهنگسراها و چهار سوله ورزشی جهت واکسیناسیون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید مجتبی منتظری با بیان این مطلب، اظهار کرد: ۲۲ فرهنگسرا و ۴ سوله ورزشی جهت انجام فرآیند واکسیناسیون با تمام ظرفیت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت. وی ادامه داد: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واکسسیناسیون و با هدف همکاری موثر […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید مجتبی منتظری با بیان این مطلب، اظهار کرد: ۲۲ فرهنگسرا و ۴ سوله ورزشی جهت انجام فرآیند واکسیناسیون با تمام ظرفیت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفت.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واکسسیناسیون و با هدف همکاری موثر با دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته است.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: فرهنگسراهایی که جهت این اقدام در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته شامل فرهنگسراهای انتظار، شهیدسلیمانی، حجاب، قرآن و عترت، رسالت، انقلاب، بهرمان، امت، امر به معروف، علوم و نجوم، نصرت، غدیر، ریحانه، بهشت، کودک و آینده، رسانه، خانواده، شهر زیبا و ایمن، خادم الشریعه، ترافیک، الهیه و شهر ترافیک می شود.

منتظری تاکید کرد: سوله هایی که برای این امر نیز در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته نیز شامل شهید محرابی، حجاب، شهید ناصری و خاقانی می شود.