فعالیت مجدد اتوبوسرانی خرمشهر

شهرداران آنلاین/خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ سرپرست شهرداری خرمشهر در بازدید از ایستگاه اتوبوسرانی این شهر گفت: نقطه هدف ما در ارائه خدمات اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های سازمان حمل نقل شهرداری، به روستا‌های حاشیه‌ای خرمشهر است. فرهاد دربندی از ارائه خدمات رایگان دو هفته‌ای اتوبوس‌های خط واحد خبر داد و افزود: تعداد اتوبوس‌ها و […]

شهرداران آنلاین/خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان؛ سرپرست شهرداری خرمشهر در بازدید از ایستگاه اتوبوسرانی این شهر گفت: نقطه هدف ما در ارائه خدمات اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های سازمان حمل نقل شهرداری، به روستا‌های حاشیه‌ای خرمشهر است.
فرهاد دربندی از ارائه خدمات رایگان دو هفته‌ای اتوبوس‌های خط واحد خبر داد و افزود: تعداد اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در هفته‌های آینده افزایش خواهد یافت.
او ادامه داد: تعمیرات بر روی دیگر اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها در حال انجام است و در هفته‌ای آینده دو اتوبوس و دو عدد مینی بوس به ناوگان حمل و نقل شهرداری اضافه خواهند شد