فعال سازی کلید شماره ۷ در سامانه ۱۳۷ ویژه موضوع زباله گردی کودکان ( منع بکارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران )

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از ایجاد خط ویژه ثبت درخواست در خصوص موضوع منع بکارگیری کودکان زباله گرد از سوی پیمانکاران شهرداری خبر داد.
print
فعال سازی کلید شماره 7 در سامانه 137 ویژه موضوع زباله گردی کودکان ( منع بکارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران )

فعال سازی کلید شماره ۷ در سامانه ۱۳۷ ویژه موضوع زباله گردی کودکان ( منع بکارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران )

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ از ایجاد خط ویژه ثبت درخواست در خصوص موضوع منع بکارگیری کودکان زباله گرد از سوی پیمانکاران شهرداری خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان ضمن اشاره به تاکید شهردار محترم تهران مبنی بر پایان دادن به موضوع بکارگیری کودکان زباله گرد توسط پیمانکاران گفت: در راستای اجرایی نمودن بخشنامه شهردار محترم تهران در این خصوص ، موضوع منع بکارگیری کودکان زباله گرد در سامانه ۱۳۷ اضافه شد و شهروندان از طریق تماس با این سامانه می توانند درخواست خود را اعلام نمایند.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و جهت سهولت برقراری تماس شهروندان و ترغیب ایشان در مشارکت همگانی پویش حمایت از کودکان زباله گرد ، سامانه ۱۳۷ اقدام به فعال سازی کلید شماره ۷ نموده و شهروندان می توانند پس از برقراری تماس با ۱۳۷ و فشردن کلید شماره ۷ مستقیما به کارشناسان جهت ثبت درخواست متصل شوند.
نصریان با بیان این مطلب که موضوع منع بکارگیری کودکان زباله گرد از سوی پیمانکاران شهرداری در اپلیکیشن ” تهران من ” و سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۳۷ بارگذاری شده است افزود: پس از ثبت درخواست شهروندان در سامانه ۱۳۷ ، پیام به نواحی مناطق ۲۲ گانه ارجاع و طبق ضوابط و مقررات با پیمانکاران متخلف برخورد می شود.