قدردانی شهردار کرج از زحمات عوامل برگزاری دوازده مرحله طرح جهادی «علمداران خدمت» – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۴۶:۱۱