قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار

شهرداران انلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین اندکی افزایش یافته اما قیمت جوانه ثابت مانده است. قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است. ۱- قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان ۲- قارچ دکمه‌ای فله (پشت […]

شهرداران انلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین اندکی افزایش یافته اما قیمت جوانه ثابت مانده است.

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شده است.

۱- قارچ دکمه‌ای فله (پشت بسته) هر کیلوگرم ۲۸ هزار تومان

۲- قارچ دکمه‌ای فله (پشت باز) هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان

۳- قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته یک کیلوگرمی ۲۹ هزار تومان

۴- قارچ دکمه‌ای هر بسته یک کیلوگرمی ۳۰,۵۰۰ تومان

۵- جوانه شبدر هر بسته ۲۰۰ گرمی ۷,۱۵۰ تومان

۶- جوانه گندم هر بسته ۲۰۰ گرمی ۴,۹۰۰ تومان

۶- جوانه ماش هر بسته ۲۰۰ گرمی ۷,۲۰۰ تومان

۷- جوانه مخلوط سالادی هر بسته ۲۰۰ گرمی ۸,۹۰۰ تومان

۸- جوانه یونجه (آلفا) هر بسته ۲۰۰ گرمی ۹,۶۰۰ تومان