لزوم ساماندهی کاربری‌های غیررسمی کشاورزی و دامداری در شهر قم/ایجاد بوستان‌های محلی در بافت فرسوده

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرنیوز، سید امیر سامع در جلسه شورای سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به اهمیت ساماندهی کاربری‌های کشاورزی و دامداری در شهر اظهار داشت: در این زمینه نیاز است جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های استانی ورود پیدا کرده و کاربری‌های غیررسمی کشاورزی و دامداری را سامان دهد. وی ابراز […]

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرنیوز، سید امیر سامع در جلسه شورای سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به اهمیت ساماندهی کاربری‌های کشاورزی و دامداری در شهر اظهار داشت: در این زمینه نیاز است جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های استانی ورود پیدا کرده و کاربری‌های غیررسمی کشاورزی و دامداری را سامان دهد.

وی ابراز کرد: پس از ساماندهی این کاربری‌ها پیشنهاد شهرداری اجرای طرح‌های محیط زیستی مختلف، اجرای طرح سلول‌های خورشیدی، پرورش گونه‌های سازگار با اقلیم زیستی و… است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری قم در زمینه توسعه فضای سبز در بافت فرسوده و قدیمی شهر اشاره کرد و گفت: در مناطق یک، هفت و سه اقداماتی شده که می‌توان آن را به بوستان محله‌ای تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و ایجاد بوستان‌های مختلف محلی در بافت قدیمی محرک فضاسازی در اطراف و رونق در اقتصاد و پویایی شهر است گفت: همچنین می‌توان برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فضای سبز در بافت فرسوده قم، خانه‌های قدیمی را خریداری تا علاوه بر بازگشایی برخی بن‌بست‌ها، آن را به مناظر زیبای شهری تبدیل کرد.