لکه گیری و مرمت آسفالت های آسیب دیده در گلپایگان

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، عملیات اجرایی لکه گیری و مرمت آسفالت های آسیب دیده در گلپایگان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، عملیات اجرایی لکه گیری و مرمت آسفالت های آسیب دیده در گلپایگان ادامه دارد.