مبارزه با آفات در ۷ هزار و ۲۷۵ متر مربع از اراضی فضای سبز منطقه دو

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حجت فرقانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بروز آفت در فضاهای سبز شهری و همزمان با شروع فصل گرما عملیات سمپاشی درختان منطقه آغاز شد. وی افزود: در عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات در ۷ هزار و ۲۷۵ متر مربع از […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حجت فرقانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بروز آفت در فضاهای سبز شهری و همزمان با شروع فصل گرما عملیات سمپاشی درختان منطقه آغاز شد.

وی افزود: در عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات در ۷ هزار و ۲۷۵ متر مربع از اراضی فضای سبز منطقه در هفته گذشته انجام شده است

شهردار منطقه دو بیان کرد: در این عملیات سمپاشی دو هزار و ۲۱۵ متر مربع گل رز، پنج هزار و ۶۰ متر مربع پرچین و هزار و ۹۱ اصله درخت در سطح منطقه سمپاشی شده است. همچنین رفع نقص ۱۷مورد تاسیسات آبی در پارک ها و ۹۵ مورد عملیات رفع نقص خاموشی پایه چراغ توسط اداره عوامل پشتیبانی فضای سبز نیز در هفته گذشته انجام شد.

فرقانی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از رشد بی رویه پاجوش درختان حاشیه معابر، میادین و بولوارها، عملیات حذف تنه جوش و پاجوش درختان در هفته گذشته نیز صورت گرفت. در عملیات حذف تنه جوش و پاجوش یک هزار و ۸۷۵ اصله در سطح منطقه دو انجام شد. ایجاد شکل مناسب در تاج درختان و جلوگیری از رشد بی رویه شاخه های اضافی فایده دیگر حذف تنه جوش و پاجوش درختان است که توسط اداره فضای سبز منطقه صورت گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به افزایش میزان بهره مندی و استفاده شهروندان از بوستان ها و فضاهای شهری، عملیات نظافت، تعمیر، رنگ آمیزی و رفع ایراد آبنماهای سطح منطقه توسط عوامل اجرایی اداره فضای سبز منطقه به صورت دوره ای انجام می شود. در همین راستا در اقدام ۱۷مورد رفع نقص تاسیسات آبی در پارک ها، ۹۵ مورد عملیات رفع نقص خاموشی پایه چراغ توسط اداره عوامل پشتیبانی فضای سبز در هفته گذشته انجام شد.