مخازن تفکیک زباله در کرج

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به اجرا شدن طرح تفکیک پسماند از مبدأ در پارک ها و بوستان های شهر، گفت: این طرح در راستای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ اجرا شده است. وی […]

شهرداران آنلاین/پیمان بضاعتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز با اشاره به اجرا شدن طرح تفکیک پسماند از مبدأ در پارک ها و بوستان های شهر، گفت: این طرح در راستای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی و ترغیب شهروندان به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ اجرا شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست شهری به عنوان یک اصل اساسی و تأثیر راهکارهای مدیریتی در خصوص زباله های شهری، گفت : با توجه به اثرات آلودگی ناشی از زباله و هزینه های اضافی ناشی از جمع آوری، حمل و نقل دفع و دفن این مسئله حائز اهمیت بوده و طرح تفکیک و بازیافت زباله ها در پارک و بوستان ها علاوه بر آن که می تواند شهر را از آلودگی های زیست محیطی نجات دهد در رونق بخشیدن به اقتصاد شهری هم تأثیرگذار است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج تغییر نگرش مردم و کودکان نسبت به این موضوع را از اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: در مرحله ابتدایی این طرح بیش از ۲۰۰ مخزن تفکیک زباله در بوستان ها و پارک های شهر کرج تعبیه و جانمایی شده است.

بضاعتی پور این طرح را قدمی مثبت برای دستیابی به توسعه پایدار مدیریت پسماندهای شهر ارزیابی کرد و گفت: مخازن مذکور با طراحی و رنگ های مشخص تعبیه شده و این طرح در بوستان بزرگ چمران، پارک ایران زمین و پارک خانواده اجرایی شده است.