مدیرعامل سازمان پارک‌های شهرداری اصفهان: روش‌های نوین مدیریت تغذیه گیاه به یاری درختان چنار کهنسال اصفهان می‌آید

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: از جمله روش‌های نوین مدیریتی در کنترل خزان زودرس، تزریق ترکیبات حاوی عناصر غذایی، مواد ضد تنش و هورمون‌های محرک رشد به تنه درختان به روش کم‌فشار (Low pressure) است. ‌ مجید عرفان‌منش اظهار کرد: خزان زودرس درختان چنار از اساسی‌ترین چالش‌های فضای سبز در بسیاری […]

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: از جمله روش‌های نوین مدیریتی در کنترل خزان زودرس، تزریق ترکیبات حاوی عناصر غذایی، مواد ضد تنش و هورمون‌های محرک رشد به تنه درختان به روش کم‌فشار (Low pressure) است. ‌

مجید عرفان‌منش اظهار کرد: خزان زودرس درختان چنار از اساسی‌ترین چالش‌های فضای سبز در بسیاری از شهرهای کشور است.

وی با اشاره به تحقیقات گسترده‌ای که در نیم قرن اخیر برای رفع مشکل خزان زودرس درختان چنار صورت گرفته است، افزود: این مسئله متأثر از عوامل مختلف بوده و کنترل آن نیازمند مدیریت‌های چندگانه در زمینه بهبود شرایط رشد این درختان کهن است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: از جمله روش‌های نوین مدیریتی در کنترل خزان زودرس تزریق ترکیبات حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، مواد ضد تنش و هورمون‌های محرک رشد به تنه درختان به روش کم‌فشار(Low pressure) است که در قالب درون‌درمانی در فصل رشد و خفته درمانی در فصل خواب گیاه انجام می‌شود.

عرفان‌منش با بیان اینکه کیک کود یکی دیگر از نوآوری‌های اخیر است، ادامه داد: کیک کود برای تأمین هم‌زمان تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بر اساس آنالیزهای کیفی که روی خاک و گیاه انجام شده است، استفاده می‌شود، این کیک کود در قالب کودهای کندرها در مدیریت خزان زودرس چنار از طریق بستر خاک قابل استفاده خواهد بود.

وی اضافه کرد: تزریق کم‌فشار و کیک کود، حاصل تخصص، تجربه و مطالعات میدانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است که در حال حاضر پایلوت میدانی این دو روش برای درختان چنار فضای سبز شهری در باغ غدیر اصفهان در حال انجام است.

منبع: http://imna.ir/x8gdL