مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان منصوب شد

با حکم استاندار هرمزگان حمیدرضا زارعی به عنوان مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان منصوب شد. به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از  روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکمی حمیدرضا زارعی را به سمت مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان هرمزگان منصوب کرد. در حکم استاندار هرمزگان خطاب به زارعی آمده است: ضمن قدردانی […]

با حکم استاندار هرمزگان حمیدرضا زارعی به عنوان مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از  روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در حکمی حمیدرضا زارعی را به سمت مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان هرمزگان منصوب کرد. در حکم استاندار هرمزگان خطاب به زارعی آمده است: ضمن قدردانی و تشکر از زحمات ۲ ساله محمد گلستانی نژاد در سمت مدیرکل حوزه استاندار، با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل جدید حوزه استاندار منصوب می گردید. انتظار می رود با بذل توجه به منشور اخلاقی دولت مردمی ایران قوی و در هماهنگی با دیگر دستگاه های کشوری و لشکری و با بهره گیری از نیروهای مجرب و توانا در انجام وظایف محوله، عمل نمایید. همچنین اینک که به عنوان بخشی از بدنه دولت سیزدهم به خدمت مشغول هستید امیدوارم با اتکال به ذات ایزد منان، خود را خدمتگزار صادق برای مردم شریف استان هرمزگان دانسته و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سربلندی جمهوری اسلامی ایران کوشا باشید.