مدیریت آب وفاضلاب گتوند وارائه گزارش چند ماهه حضور خود در جمع خبرنگاران؛

رفع بحران های پیش آمده در حداقل زمان ممکن از وظایف یک مدیر است.

به گزارش پایگاه خبری بلدیه آنلاین یکشنبه مورخ۲۳اردیبهشت رستم عبدالله پور مدیریت آبفا شهرستان گتونددرجمع خبرنگاران  گفت: رفع بحران های پیش آمده در حداقل زمان ممکن از وظایف مدیریت یک مجموعه است، که توسط دوبازوی خود که منابع انسانی وتجهیزات هستندباید انجام داد وآن رابرطرف کرد.

 

عبدالله پور افزود: قطعی های مکرر آب وشکستگی های پیا پی در ماهای گذشته مردم را کلافه و به دغدغه آنها تبدیل شده بود با همکاری و تلاش همکارانمان در مجموعه آبفا توانستیم آنها را به حداقل برسانیم.

 

مدیریت آبفا بیان داشت: طبق آمار ثبت شده درسامانه حدود ۳۷۰ شکستگی در سطح شهرستان گتوند وجود داشت، که آنها را به حداقل رساندیم و تعداد کم باقی مانده نیز طی یک برنامه زمانبندی شده رفع خواهند شد.

که تعداد ۶۷ مورد شکستگی ها در شهرک پنجم گتوند وجود داشت که آنها نیز به حداقل رسیده اند.

 

عبدالله پور تصریح نمود: پایداری آب در تاسیسات ها به صورت مداوم برقرار می باشد. شکستگی های خطوط انتقال وخاموشی به کمترین زمان خود رسیده است.

 

عبدالله پور در ادامه صحبت از پروژه توسعه ،اصلاح شبکه ولوله گذاری شهر ترکالکی به میان آورد که به طول ۱۰/۳کیلومتر می باشد که مقدار ۴کیلومتر آن انجام شده ومنتظر کیت های انشعابات هستند که به شبکه جدید متصل شوند.

 

مدیر ابفا گتوند درادامه عنوان داشت: آب وفاضلاب اداره خود گردان می باشد واز درآمدهای حاصله خود حقوق و معیشت پرسنل خودرا تامین میکند.که توانستیم دراین مدت حضور در آبفا گتوند ۳حقوق معوق پرداخت شود،

۴دستگاه از ماشی آلات مجموعه اورهال شده وبه چرخه فعالیت باز گردند.

۲/۵کیلومتر اصلاح شبکه و توسعه انجام شد.

درپایان ضمن تشکر از دلسوزی و دغدغه ی خبرنگاران نسبت به موضوعات مطروحه شهرستان

درپایان ضمن تشکر از دلسوزی و دغدغه ی خبرنگاران نسبت به موضوعات مطروحه شهرستان
خواستار همکاری در امر اطلاع رسانی وتشویق مردم به پرداخت قبوض مصرفی آب بهای خود با این اداره همکاری کنند تا بتوانند درارائه خدمات بهتر به همشهریان کوشا باشند.

 

خواستار همکاری در امر اطلاع رسانی وتشویق مردم به پرداخت قبوض مصرفی آب بهای خود با این اداره همکاری کنند تا بتوانند درارائه خدمات بهتر به همشهریان کوشا باشند.