مدیریت منابع آبی برای فضای سبز

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود: علیرضا حاجی محمد علی با اشاره به اینکه شاهرود دارای حدود ۲۷۰هکتار فضای سبز اکولوژیک است که از این مساحت، در اختیار شهرداری شاهرود قرار دارد، افزود: با توجه به نیاز جمعیت شهر نه تنها باید بر حفظ فضای سبز تاکید کنیم بلکه برای افزایش آن نیز […]

شهرداران آنلاین/به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود: علیرضا حاجی محمد علی با اشاره به اینکه شاهرود دارای حدود ۲۷۰هکتار فضای سبز اکولوژیک است که از این مساحت، در اختیار شهرداری شاهرود قرار دارد، افزود: با توجه به نیاز جمعیت شهر نه تنها باید بر حفظ فضای سبز تاکید کنیم بلکه برای افزایش آن نیز قدم برداریم.

وی پارک‌ها و فضای سبز را بخش جدانشدنی شهرسازی و نیازهای اولیه زندگی شهری دانست و تاکید داشت: توسعه فضای سبز یکی از شاخص‌های مناسب شهرها برای زندگی تعریف می‌شود و از نظر تأثیرات اکولوژیکی و اقلیمی و فضای سبز تفرجگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و مدیریت شهری به‌عنوان یکی از شاخص‌های محیط زیستی به آن توجه می‌کنند.

شهردار شاهرود ضمن بیان این مطلب که اهمیت ویژه مدیریت منابع و مصارف آب، باید در اولویت سازمان سیما و منظر قرار گیرد، اظهار داشت: علی‌رغم نزول بارش‌های مناسب در سال‌های اخیر نسبت به میانگین طولانی مدت در شهر و کاهش آبهای زیر زمینی با کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم این سازمان در کنار اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت، مدیریت توزیع و مصرف آب فضای سبز را به منظور استفاده در آبیاری فضای سبز در سیاست‌های اصلی خود در راستای توسعه پایدار قرار داده است.