مدیریت پروژه بر بهبود روند اجرا تاثیر مثبت دارد

شهرداران آنلاین/مدیریت پروژه بر بهبود روند اجرا تاثیر مثبت دارد/مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه های شهری از اولویت ها است شهردار شاهرود با اشاره به اینکه مدیریت پروژه می تواند بر بهبود روند اجرا، تاثیر مثبتی را اعمال نماید، گفت: مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه های شهری […]

شهرداران آنلاین/مدیریت پروژه بر بهبود روند اجرا تاثیر مثبت دارد/مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه های شهری از اولویت ها است
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه مدیریت پروژه می تواند بر بهبود روند اجرا، تاثیر مثبتی را اعمال نماید، گفت: مدیریت و کنترل همزمان هزینه و زمان در پروژه های شهری از اولویت ها است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی در حاشیه بازدید از پروژه های شهری با بیان اینکه مدیریت هزینه و زمان پروژه یکی از ارکان و حوزه های مهم مدیریت پروژه است و بررسی ها نشان داده ریسک هایی که مرتبط با زمان و هزینه عمرانی هستند هنگامی که در کنار یکدیگر به وقوع می پیوندد بر روی کیفیت و نحوه اجرا و پیشرفت پروژه اثرات قابل ملاحظه ای  می گذارند، افزود: در پروژه های عمرانی سعی کردیم با مدیریت پروژه این روند را تسریع کنیم.
وی ضمن بیان این مطلب که میزان پیشرفت پروژه هایی چون تقاطع غیر همسطح و پل های شاهوار و طبیعت، ساختمان جدید مدیریت شهری، میدان الغدیر و پروژه های عمرانی دیگر …خوب است و مشکلی وجود ندارد ، ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم با انجام این پروژها در راستای رضایتمندی شهروندان گام بلندی برداریم.