مدیریت پسماند، لازمه تحقق شهر زیست‌پذیر است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر لزوم پیشبرد فعالیت‌های سازمان مطابق با اهداف پیش‌بینی شده در راستای برنامه ۱۴۰۵ برای تحقق شهر زیست پذیر تأکید کرد.

مدیریت پسماند، لازمه تحقق شهر زیست‌پذیر است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر لزوم پیشبرد فعالیت‌های سازمان مطابق با اهداف پیش‌بینی شده در راستای برنامه ۱۴۰۵ برای تحقق شهر زیست پذیر تأکید کرد.

غلامرضا ساکتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به لزوم همگرایی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، اظهار کرد: تحقق اهداف و چشم اندازهای پیش روی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از مسیر ارتباط و تعامل با سایر بخش‌های مدیریت شهری و همچنین دیگر دستگاه‌های دولتی، خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان می‌گذرد و با تمرکز بر این ارتباطات چند جانبه می‌توان به بهبود کمی و کیفی مدیریت پسماندها در سطح شهر امیدوار بود.

وی برنامه محوری را از اولویت‌های مهم سازمان در اجرای پروژه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: کلیه اقداماتی که در سازمان مدیریت پسماند طراحی و اجرا می‌شود، مطابق با برنامه‌های مدون سازمان و زمان‌بندی‌های تعیین شده پیش می‌رود و به طور مستمر مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد تا کمترین خطا را نسبت به نتایج مورد انتظار داشته باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه‌های ملی و استانی در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماندها را یکی از لازمه‌های تحقق شهر زیست پذیر عنوان کرد و افزود: رویکردهای اقتصادی در سازمان مدیریت پسماند باید به سمتی هدایت شود که بتواند با کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه‌های مرتبط به بهبود شاخص‌های محیط زیستی بیانجامد و از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و اجتماعی برای شهر و شهروندان باشد تا بتوانیم در مسیر رسیدن به توسعه پایدار شهر اصفهان حرکت کنیم.

ساکتی با اشاره به تحول‌زایی به عنوان مقصود نهایی برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مدیریت پسماند، گفت: با توجه به تأکیدات شهردار اصفهان همچنین رویکرد مجموعه مدیریت شهری، استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین و به‌روزرسانی خدمات در زمینه مدیریت پسماند به منظور جلب رضایت شهروندان، بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان را شکل می‌دهد و واحدهای مختلف سازمان نیز همسو با یکدیگر این اهداف را دنبال خواهد کرد.

کد محتوا ۴۱۵۶۱