مراسم تقدیر از مسؤلین ۱۳۷ برتر مناطق ۲۲ گانه در سال ۹۹

از مسؤلین۱۳۷ برتر مناطق ۲۲ گانه در سال ۹۹ تقدیر بعمل آمد.
print
مراسم تقدیر از مسؤلین 137 برتر مناطق 22 گانه در سال 99

مراسم تقدیر از مسؤلین ۱۳۷ برتر مناطق ۲۲ گانه در سال ۹۹

از مسؤلین۱۳۷ برتر مناطق ۲۲ گانه در سال ۹۹ تقدیر بعمل آمد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در این جلسه که با حضور برترین های سامانه های ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه برگزار گردید، نصریان ضمن تقدیر از زحمات مسئولین ۱۳۷ در سال ۹۹ به ایراد نکاتی پرداخت که از جمله آن می توان به : تلاش بیشتر مناطق در راستای رضایت شهروندی ، اهمیت نهادن به موضوع نیروی انسانی دفاتر ۱۳۷ و آموزش مداوم ایشان اشاره کرد .


وی عنوان کرد : ستاد این سامانه در جهت ایجاد انگیزه سازمانی برای مسئولین سامانه های ۱۳۷ اقدامات خوبی انجام داده است، اما پیگیری ایشان از طریق مناطق خود 
نیز دارای اولویت و بسیار مؤثر است .

در پایان نیز ضمن تشکر از خدمات رسانی مسئولین ۱۳۷، از عملکرد ایشان تحت عناوین ذیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

کسب عنوان برترین عملکرد در سال ۹۹ :
سمیرا افتخاری مسئول سامانه ۱۳۷منطقه ۳ رتبه نخست برترین عملکرد
هادی صدیقی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۴ رتبه دوم برترین عملکرد
میثم مجیدی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۳ رتبه سوم برترین عملکرد
کسب عنوان سریع ترین زمان پاسخ دهی به درخواست های شهروندی در بین سامانه های ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه در سال ۹۹ :
محسن محبوبی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۹
کسب عنوان بیشترین بهبود عملکرد( میانگین زمان پاسخ دهی) در سال ۹۹ :
مجتبی گاراژیان مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۶
اکبر تاج رو مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۲
کسب عنوان بهترین عملکرد بهبود در شاخص نگهداشت حوزه خدمات شهری در سال ۹۹ :
علی چراغ شاهی مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه۱