مراسم تکریم و معارفه روسای ادارات مشارکت های شهروندی ، تبلیغات و اطلاع رسانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

با حضور مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی ، معاون و رؤسای ادارات و جمعی از کارشناسان معاونت آموزش و اطلاع رسانی ، مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات مشارکتهای شهروندی ، تبلیغات و اطلاع رسانی برگزار شد.
print
مراسم تکریم و معارفه روسای ادارات مشارکت های شهروندی ، تبلیغات و اطلاع رسانی سامانه مدیریت شهری 137

مراسم تکریم و معارفه روسای ادارات مشارکت های شهروندی ، تبلیغات و اطلاع رسانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

با حضور مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی ، معاون و رؤسای ادارات و جمعی از کارشناسان معاونت آموزش و اطلاع رسانی ، مراسم تودیع و معارفه روسای ادارات مشارکتهای شهروندی ، تبلیغات و اطلاع رسانی برگزار شد.

 به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: مقدسی ، ضمن تکریم و آرزوی توفیق در راه خدمت رسانی برای روسای سابق ادارات گفت: تغییر و تحول برای پویایی و بالندگی در هر سازمانی امری عادی است که موجب ارتقای انگیزه و روحیه کاری در بین  کارکنان می شود .
وی افزود: هر تغییری می تواند زمینه ساز رشد و تکامل مجموعه و کارکنان باشد و امیدوارم هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد موجبات خیر و برکت برای دیگران باشد. در ادامه مجیدی مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات روسای سابق و آرزوی موفقیت روزافزون برای آنها ، ابراز امیدواری کرد که روسای جدید بتوانند با تجربیات خود در جهت تحقق اهداف این سامانه گامهای موثری بردارند .
 در پایان این مراسم طی احکامی جداگانه از سوی رئیس سامانه ۱۳۷، از زحمات محسن جعفری رئیس سابق اداره مشارکتهای شهروندی و همچنین زهره مرادیان صحنه رئیس سابق اداره تبلیغات و اطلاع رسانی در طول دوران تصدی شان تقدیر به عمل آمد و به ترتیب سعید حدیدیان و رمضانعلی رنجبر به عنوان روسای جدید این ادارات معرفی شدند.