مراسم پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷ در منطقه۶

با حضور ریاست سامانه۱۳۷شهرداری تهران و شهردار  منطقه۶ از زحمات شبانه روزی عوامل این سامانه قدردانی و تشکر گردید. 
print
مراسم پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه137 در منطقه6

مراسم پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه۱۳۷ در منطقه۶

با حضور ریاست سامانه۱۳۷شهرداری تهران و شهردار  منطقه۶ از زحمات شبانه روزی عوامل این سامانه قدردانی و تشکر گردید. 

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه۶ :به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه مدیریت شهری۱۳۷ ،مراسمی با حضور شهردار  منطقه۶ ،ریاست سامانه۱۳۷شهرداری تهران و مدیران ارشد منطقه۶ با همکاری سامانه۱۳۷ منطقه۶ برگزار گردید.طی این مراسم ضمن قدرانی از زحمات عوامل سامانه به رسم یادبود لوح تقدیر و هدایایی به آنان نیز اهدا گردید.