مرحله دوم واکسیناسیون پاکبانان شهرداری بیرجند انجام شد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مرحله دوم تزریق واکسن کرونا برای پاکبانان شهرداری با همکاری مرکز بهداشت شهرستان انجام شد. لازم به ذکر است پاکبانان به دلیل مواجه مستقیم با نظافت محیط شهری و دفع زباله‌ها جزو مشاغل پرخطر به شمار می‌روند و براین اساس در اولویت واکسیناسیون قرار […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ مرحله دوم تزریق واکسن کرونا برای پاکبانان شهرداری با همکاری مرکز بهداشت شهرستان انجام شد.
لازم به ذکر است پاکبانان به دلیل مواجه مستقیم با نظافت محیط شهری و دفع زباله‌ها جزو مشاغل پرخطر به شمار می‌روند و براین اساس در اولویت واکسیناسیون قرار گرفته‌اند که در این راستا از ۲۰۰ نفر پاکبان  که در شهرداری بیرجند مشغول فعالیت هستند در فاز نخست تعداد ۳۱ نفر علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.