مسابقه بزرگ نقاشی کودک با موضوع «سدمعبر» برگزار می‌شود

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان با بیان اینکه نیازمندِ تغییر نگرش نسل جدید به موضوعِ سد معبر به عنوان یک پدیده غیرقانونی و ضد حقوق شهروندی هستیم، گفت: در این راستا، بهره‌گیری از هنر برای فرهنگ سازی، یکی از مؤثرترین راهکارها و ابزارها است. وی با تاکید بر اینکه در حوزه انضباط شهری […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر فتاحیان با بیان اینکه نیازمندِ تغییر نگرش نسل جدید به موضوعِ سد معبر به عنوان یک پدیده غیرقانونی و ضد حقوق شهروندی هستیم، گفت: در این راستا، بهره‌گیری از هنر برای فرهنگ سازی، یکی از مؤثرترین راهکارها و ابزارها است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه انضباط شهری به ویژه موضوع سد معبر، زاویه دید شهروندان به ویژه کودکان به عنوان شهروندانِ بزرگسالِ آینده باید از یک نگرش منفی احساسی به یک نگرش منطقی و قانونمند تغییر پیدا کند، اظهار داشت: در همین راستا، مسابقه بزرگ نقاشی با موضوع «سد معبر» و عوارض این معضل شهری برای شهر و شهروندان، ویژه کودکان تهرانی از سوی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران برگزار می‌شود.

کودکان تهرانی می‌توانند نقاشی‌های خود را با موضوع سد معبر و نقد این معضل شهری با محورهای «نه به سد معبر»، «پیاده‌روهای پاک؛ بدون سد معبر»، «مشکلات سد معبر برای رفت و آمد شهروندان، سالمندان، کودکان و معلولان»، «وظیفه سخت نیروهای شهرداری در حفاظت از معابر عمومی شهر تهران»، «معبر عمومی؛ حق همه شهروندان» و «من انضباط شهری را دوست دارم» تا تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ به پست الکترونیکی Shahrban.ir@gmail.com و یا شماره همراه ۰۹۰۵۳۳۰۷۲۰۸ در پیام‌رسان واتس‌اپ ارسال نمایند.