مشارکت بیش از ۳۱ میلیون شهروند در پانزده سال فعالیت سامانه ۱۳۷

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در آستانه پانزدهمین سالروز تاسیس این سامانه از تماس بیش از ۳۱ میلیون مرتبه شهروند با ۱۳۷ خبر داد.
print
مشارکت بیش از 31 میلیون شهروند در پانزده سال فعالیت سامانه 137

مشارکت بیش از ۳۱ میلیون شهروند در پانزده سال فعالیت سامانه ۱۳۷

رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در آستانه پانزدهمین سالروز تاسیس این سامانه از تماس بیش از ۳۱ میلیون مرتبه شهروند با ۱۳۷ خبر داد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان با اشاره به بیش از ۳۱ میلیون بار تماس برقرار شده با سامانه ۱۳۷ از ابتدای تاسیس تا کنون گفت: این سامانه بستر مناسبی برای افزایش مشارکت شهروندان با مدیریت شهری بوده و بی شک چنین مشارکتی سرمایه ای عظیم و قابل اتکاء برای نهادی اجتماعی است و فرصت مناسبی را بوجود آورده تا نقاط ضعف شناسایی و مدیران شهری از آنها برای تقویت سیستم و تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود شرایط استفاده نمایند.
وی عنوان کرد: در طول یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار تماس با ۱۳۷ برقرار شده که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار پیام در سیستم سامانه ثبت و به عوامل اجرایی ارجاع داده شده است.
رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ادامه افزود: با توجه به گستردگی خدمات شهرداری به شهروندان ، سامانه ۱۳۷ نیز با تکیه بر سه اصل سرعت ، دقت و صحت و تحقق شعار ” تهران شهری برای همه ” با اصلاح و بهبود فرآیندهای پاسخگویی به درخواست های ثبت شده ، از تمامی ظرفیت خود جهت ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان استفاده می نماید.