مشهد الرضا (ع) ایوان و حیاط حرم امام رضا (ع) است

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حسین حسامی در مراسم شست و شوی خیابان آیت الله شیرازی تا حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: امروزه افتخار بالاترین مقامات کشوری، لشکری و نظامی این است که جاروکش حرم امام رضا (ع) باشند.وی با مخاطب قراردادن پاکبانان حاضر در مراسم، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حسین حسامی در مراسم شست و شوی خیابان آیت الله شیرازی تا حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: امروزه افتخار بالاترین مقامات کشوری، لشکری و نظامی این است که جاروکش حرم امام رضا (ع) باشند.
وی با مخاطب قراردادن پاکبانان حاضر در مراسم، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که مشهد الرضا (ع) ایوان و حیاط حرم امام رضا (ع) است. لذا شما این توفیق را دارید نظافت و پاکبانی ایوان و حیات حرم مطهر را انجام دهید.