مشکلات ساخت تونل مترو در ایستگاه کهندژ برطرف شد

شهردار اصفهان گفت: بخشی از کار احداث مترو در خط دوم در ایستگاه کهندژ به عنوان ایستگاه انتهایی درون شهری، تعطیل شده بود که با حضور در ایستگاه، دستگاه «تی بی ام» خاموش، روشن و ادامه کار احداث تونل مترو آغاز شد.

مشکلات ساخت تونل مترو در ایستگاه کهندژ برطرف شد

شهردار اصفهان گفت: بخشی از کار احداث مترو در خط دوم در ایستگاه کهندژ به عنوان ایستگاه انتهایی درون شهری، تعطیل شده بود که با حضور در ایستگاه، دستگاه «تی بی ام» خاموش، روشن و ادامه کار احداث تونل مترو آغاز شد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در ارتباط زنده رادیویی با برنامه «سلام اصفهان» با تبریک «روز نوجوان» به نوجوانان اظهار کرد: آینده شهر در دست این عزیزان است و امیدوارم شهر اصفهان مهد زندگی خوب برای آنها باشد.  

وی با اشاره به جریان پروژه های عمرانی در شهر اصفهان تصریح کرد: هم اکنون دو پروژه شاخص در سطح شهر داریم، یکی رینگ چهارم که می تواند ترافیک را از رینگ سوم کاهش دهد و رفت و آمد را در شهر تسهیل کند؛ در این پروژه هفته گذشته احداث کیلومتر ۲٫۵ تا ۴ رینگ از مسیر کارخانه قند آغاز شد و به زودی شاهد اتصال این بخش از رینگ به مسیر طرح خواهیم بود.  

*رفع دغدغه کارتن خوابی با راهکار تعامل بین دستگاهی

شهردار اصفهان ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های فعال و در حال احداث شهر، خط دوم مترو است که بخشی از کار در ایستگاه کهندژ که ایستگاه انتهایی درون شهری ماست، تعطیل شده بود که با حضور در ایستگاه، «تی بی ام» خاموش، روشن و ادامه کار احداث تونل مترو شروع شد؛ با این روند در آینده شاهد افتتاح خط دوم مترو در سطح شهر هستیم.

وی با بیان اینکه نگرانی هایی در مورد برخی لکه های محروم شهر مانند حصه داریم که گاهی شاهد کارتن خواب هایی هستیم که عمدتا مهاجر هستند و چون محل سکونتی ندارند در حاشیه های شهر کارتن خواب می شوند، گفت: این غصه مشترک بین ما و مردم است و سعی داریم در تعامل بین دستگاهی بتوانیم این دغدغه را برطرف کنیم و شاهد این پدیده در حاشیه شهر فرهنگی اصفهان نباشیم.

کد محتوا ۴۰۹۴۰

برچسب ها