مشکل بیمه تاکسیرانان تهران برطرف شد

شهرداران آنلاین/مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رفع مشکل بیمه تاکسیرانان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران ، با رایزنی‌های صورت گرفته مشکل بیمه تاکسیرانان برطرف شده است. یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته رانندگان تاکسی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند موضوع […]

شهرداران آنلاین/مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رفع مشکل بیمه تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران ، با رایزنی‌های صورت گرفته مشکل بیمه تاکسیرانان برطرف شده است. یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته رانندگان تاکسی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند موضوع بیمه تأمین اجتماعی بود. محمد روشنی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلان رفع مشکل ۵ سال بیمه تاکسیرانان گفت: سازمان تامین اجتماعی همکاری خوبی داد و با پیگیری‌های صورت گرفته و این مشکل برطرف شد. برای رفع مشکل جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تأمین اجتماعی داشتیم و در نهایت مشکل حل و روند بیمه تاکسیرانان آغاز شد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: با وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی توافق شده است تا مشمولان این اقدام جایگزین تاکسیرانانی ‌شوند که از مجموعه تاکسیرانی منفک شده‌اند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رفع مشکل بیمه تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران ، با رایزنی‌های صورت گرفته مشکل بیمه تاکسیرانان برطرف شده است. یکی از مشکلاتی که در چند سال گذشته رانندگان تاکسی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند موضوع بیمه تأمین اجتماعی بود. محمد روشنی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعلان رفع مشکل ۵ سال بیمه تاکسیرانان گفت: سازمان تامین اجتماعی همکاری خوبی داد و با پیگیری‌های صورت گرفته و این مشکل برطرف شد. برای رفع مشکل جلساتی با حضور نمایندگان مجلس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تأمین اجتماعی داشتیم و در نهایت مشکل حل و روند بیمه تاکسیرانان آغاز شد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: با وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی توافق شده است تا مشمولان این اقدام جایگزین تاکسیرانانی ‌شوند که از مجموعه تاکسیرانی منفک شده‌اند.