مطالعات اولویت بندی آموزش شهروندی در کرج انجام شد

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج گفت: مطالعات مسئله یابی و اولویت بندی آموزش شهروندی در کرج انجام شد. محمدجواد کاظمینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز اظهار کرد: مطالعات مسئله یابی و اولویت بندی آموزش شهروندی در کرج انجام شد وی گفت: با توجه به نبود نقشه راه مشخص در حوزه آموزش […]

شهرداران آنلاین/رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج گفت: مطالعات مسئله یابی و اولویت بندی آموزش شهروندی در کرج انجام شد.

محمدجواد کاظمینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری کرج امروز اظهار کرد: مطالعات مسئله یابی و اولویت بندی آموزش شهروندی در کرج انجام شد

وی گفت: با توجه به نبود نقشه راه مشخص در حوزه آموزش شهروندی نیاز جدی به مطالعات جامع در این خصوص احساس می شد

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج اضافه کرد: در این زمینه شناسایی و اولویت بندی موضوعاتی که در شهر کرج نیازمند آموزش است به عنوان فاز اول مطالعات جامع به منظور مشخص شدن محور آموزشی شهروندی و هدفمند کردن آنها انجام شد.

کاظمینی گفت: این مطالعه پیرامون مسائل و اولویت‌های آموزش شهروندی در شهر کرج در حوزه‌های سلامت جسمی و روانی، خانواده، مسئولیت اجتماعی و مدیریت شهری، هویت دینی و مذهبی، هویت ملی و انقلابی، محیط زیست، پسماند، ترافیک، شهرنشینی و امثال آن انجام شده است.

وی افزود: شناسایی مسائل و موضوعات آموزش شهروندی از یک سو و اولویت‌بندی این آموزش‌ها از منظر دیگر، به هدفمندی و تمرکز هرچه بیشتر ارائه برنامه‌های آموزش شهروندی از سوی متولیان به ویژه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، و در نتیجه جلوگیری از هدررفت منابع، دوباره‌کاری‌ها، عدم اقبال شهروندان و امثال آن کمک می‌کند.

وی اضافه کرد: انجام فعالیت های بدون مطالعه و خارج از چارچوب برنامه، آسیب های جدی را متوجه مجموعه مدیریت شهری در حوزه های مختلف می کند که این موضوع می بایست مورد توجه ویژه متولیان و تصمیم گیران شهری قرار گیرد. در این راستا این سازمان سعی دارد از آزمون و خطای مکرر پرهیز کند و پایه علمی و تخصصی را مبنای فعالیت های خود قرار دهد.

معاون فرهنگی شهرداری کرج گفت: مدت زمان انجام مطالعه حدود هفت ماه بوده که در طول اجرای پروژه جلسات هم اندیشی متعددی با کارشناسان و مدیران ذیربط به منظور بررسی همه جانبه و ارتقاء کیفیت برگزار شد.