معارفه مسئول جدید فضای سبز آرامستان های شهرداری اهواز

شهرداران آنلاین/به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره رئیس آن سازمان گفت: برادر جواد موزانی به عنوان سرپرست امور فضای سبز سازمان معارفه گردید. وی ادامه داد: در خصوص آرامستان های زیر نظر سازمان، یکی از مواردی که سعی شده به خوبی رعایت گردد استفاده از گیاهان و هم چنین درختان […]

شهرداران آنلاین/به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره رئیس آن سازمان گفت: برادر جواد موزانی به عنوان سرپرست امور فضای سبز سازمان معارفه گردید.
وی ادامه داد: در خصوص آرامستان های زیر نظر سازمان، یکی از مواردی که سعی شده به خوبی رعایت گردد استفاده از گیاهان و هم چنین درختان در راستای بالابردن میزان فضای سبز آرامستان هاست. به ویژه آن که خانواده های بسیاری در طول سال جهت زیارت درگذشتگان خود به آرامستان های مراجعه می کنند.