معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران تاکید کرد؛ هم افزایی مدیران شهری رمز تحول در خدمت رسانی – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۰:۰۳:۱۳