معرفی سامانه های هوشمند شهرداری اراک در نمایشگاه توانمندی مدیریت شهری

حمید کرمی کارشناس روابط عمومی شهرداری کلانشهر اراک در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: در این نمایشگاه سامانه های هوشمند ۱۳۷ ، عیان (شفاف سازی با شعار شهرداری دیوار شیشه ای) ۱۲۵ آتش نشانی، پاکبان (مدیریت پسماند) و تفکیک از مبدا پسماند معرفی شد. وی گفت: حضور […]

حمید کرمی کارشناس روابط عمومی شهرداری کلانشهر اراک در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران به بلدیه آنلاین گفت: در این نمایشگاه سامانه های هوشمند ۱۳۷ ، عیان (شفاف سازی با شعار شهرداری دیوار شیشه ای) ۱۲۵ آتش نشانی، پاکبان (مدیریت پسماند) و تفکیک از مبدا پسماند معرفی شد.

وی گفت: حضور شهرداری کلانشهر اراک در  نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران فرصت مناسب و مغتنمی برای انتقال تجربیات مدیریت شهری پایتخت و کلانشهرها بود.

منبع خبر