منتخب شورای شهر تهران: «قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل» در ساخت و ساز باید حفظ شود

شهرداران آنلاین/میثم مظفر منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران گفت: قاعده تعیین خط آسمان و اختصاص تراکم و تعداد طبقات برای ساختمان‌ها در شهر از یک قاعده منطقی برخوردار نیست، و از همین رو پیشنهاد دادم که براساس محاسبه تانژانت زاویه میل خورشید و در واقع زاویه تابش آفتاب بتوانیم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات […]

شهرداران آنلاین/میثم مظفر منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران گفت: قاعده تعیین خط آسمان و اختصاص تراکم و تعداد طبقات برای ساختمان‌ها در شهر از یک قاعده منطقی برخوردار نیست، و از همین رو پیشنهاد دادم که براساس محاسبه تانژانت زاویه میل خورشید و در واقع زاویه تابش آفتاب بتوانیم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات ساختمان‌ها را تعیین کنیم.

«میثم مظفر» منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران درباره جزئیات جلسه منتخبان شورای ششم با معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: در این جلسه نسبت به وضعیت بسیار طولانی در صدور پروانه نوسازی و ساخت املاک در شهر تهران انتقاد داشتم. متاسفانه روند بسیار معیوب و دارای اشکالی در صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا وجود دارد و بیش از چندین ماه طول می‌کشد تا یک نفر بخواهد از شهرداری پروانه بگیرد.

او ادامه داد: در سال مانع‌زدایی از تولید توقع داریم و در زمینه مسکن این مانع‌زدایی باید توسط شهرداری رخ دهد که این کار را باید با بازنگری در فرایند صدور پروانه و کاهش زمان لازم انجام دهیم. معتقدم می‌توان پروسه‌ای را طراحی کرد که کمتر از ده روز امکان صدور پروانه ساخت برای املاک در تهران وجود داشته باشد.

نظام توبیخ و نظارتی مناسبی در عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک وجود ندارد

مظفر افزود: یکی از موارد دیگری که در جلسه مطرح کردم، بحث تخلفاتی است که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می‌دهد و متاسفانه نظام توبیخ و نظارتی مناسبی در عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک وجود ندارد. به صورت مصداقی برخی از تخلفات در جلسه بیان شد و تقاضا کردیم شهرداری تهران و حوزه شهرسازی نسبت به دفاتر خدمات الکترونیک نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

او با بیان اینکه بخش زیادی از فرایندهای معیوبی که در صدور پروانه رخ می‌دهد در دفاتر خدمات الکترونیک است، گفت: برخی از این دفاتر همکاری لازم را با مردم ندارند.

تانژانت زاویه میل خورشیدی مبنای محاسبه خط آسمان باشد

مظفر در ادامه با اشاره به قاعده خط آسمان گفت: تعیین خط آسمان و اختصاص تراکم و تعداد طبقات برای ساختمان‌ها در شهر از یک قاعده منطقی برخوردار نیست. پیشنهاد دادم که براساس محاسبه تانژانت زاویه میل خورشید و در واقع زاویه تابش آفتاب در شهر تهران بتوانیم ارتفاع، تراکم و تعداد طبقات ساختمان‌ها را تعیین کنیم.

در ساخت و ساز قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل باید حفظ شود

او در توضیح این پیشنهاد گفت: بدین صورت که قاعده فقهی حق آفتاب بر منازل حفظ شود و هرجایی که حق آفتاب را از ملک مقابل سلب می‌کند، مبنای ارتفاع قرار گیرد. این قاعده یک نعمت الهی است که براساس قواعد و جریان خلقت خداوند حکیم آن را در نظر گرفته و نباید نعمت خدادادی خط آفتاب را از خانه‌ها سلب کنیم و در عین حال نباید دیدگاه بسته‌ای داشته باشیم و در جایی که با تعداد طبقات، حق آفتاب حفظ می‌شود و حقوقی از حقوق عمومی دیگران تضییع نمی‌شود، منجر به کاهش طبقات نشویم.

مظفر تصریح کرد: اگر فناوری و تکنولوژی ساخت به ما اجازه داد و حق آفتاب منازل حفظ شد چه ایرادی دارد که تعداد طبقات بالایی هم اجازه ساخت بدهیم، اما در جایی که خط آفتاب از ملک مقابل سلب می‌شود باید تابع محدودیت باشیم و اجازه ندهیم که این نعمت خدادادی از ساکنان منازل سلب شود.

منتخب ششمین دوره شورای شهر تهران افزود: البته خط آفتاب به عنوان یک طرح و ایده اولیه مطرح شده و باید مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گیرد.