یادداشت مسعود نصرتی شهردار پهنه شمال‌غرب پایتخت:

منطقه ۲۲ تهران در مسیر تحول و شکوفایی شهری

قرن بیست و یکم، قرن شهری شدن جهان است و شهرها در صدد رقابت با یکدیگر هستند، به‌طوری که انتقال تجارب و توسعه رقابت سبب تفاوت بین آنها شده است و در این میان حکمروایی خوب شهری به‌عنوان یکی از شاخه‌های استراتژی توسعۀ شهری مطرح در جهان از طریق ارتقا روابط بین سازمان‌های دولتی و […]

قرن بیست و یکم، قرن شهری شدن جهان است و شهرها در صدد رقابت با یکدیگر هستند، به‌طوری که انتقال تجارب و توسعه رقابت سبب تفاوت بین آنها شده است و در این میان حکمروایی خوب شهری به‌عنوان یکی از شاخه‌های استراتژی توسعۀ شهری مطرح در جهان از طریق ارتقا روابط بین سازمان‌های دولتی و نهادهای مدنی و همچنین تجلی تصمیم‌گیری در جهت چگونگی عملکرد بین شهرها تاثیر مثبتی بر شکل‌گیری خلاقیت در سطوح مختلف اداره شهرها خواهد داشت که یکی از اثرگذاری‌های مطلوبِ اجرای آن نقش مهم توسعه صنعت گردشگری در تعیین منابع مالی اداره شهر است، چنانچه توسعه گردشگری شهری با ارتقا ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده، یکی از فعالیت‌های عمده مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر به شمار می‌رود، لذا برخورداری مکان‌های شهری از کیفیت‌های لازم برای زیست جمعی مطلوب موجبات ارتقای پویایی و اعتلای فرهنگ عمومی جامعه را فراهم خواهد آورد چنانچه در شهر ایرانی- اسلامی نیز تنظیم روابط اجتماعی و تامین کیفیت مطلوب مکان‌های شهری به نحوی که سبب تقویت وحدت جامعه شود همواره مورد توجه بوده است فلذا زندگی اجتماعی انسان به عنوان یکی از عرصه‌های مهم تشکیل‌دهنده ارزش‌های اسلامی می‌باشد که توجه به روش‌های اجرا و تحقق آن در برنامه‌ریزی و طراحی و مدیریت مکان‌های شهری ایرانی- اسلامی ضروری می‌باشد و مؤلفه‌های توامان جامعه و شهر اسلامی نظیر ادراکی، اجتماعی، مدیریتی، کارکردی، ریخت‌شناسی و طبیعت را در برمی‌گیرد.در همین ارتباط و با توجه به شکل‌پذیری و نو پا بودن منطقه ۲۲ در شمال‌غرب پایتخت و موقعیت جغرافیایی آن که از شمال به رشته کوه‌های البرز، از شرق و غرب به روددره‌های کن و همچنین حریم روستاهای وردیج، واریش، سنگان ، کشار محدود شده از یک سو و وجود مراکز تفریحی گردشگردی متنوع نظیر دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس، بوستان فرامنطقه‌ای چیتگر، خرگوش دره، آبشار تهران و لتمال کن و … از سوی دیگر این منطقه را به عنوان قطب گردشگری جدیدی در پایتخت کشورمان مطرح کرده است ، لذا با بهره گیری از الگوهای نوین مدیریت شهری و اجرای درست شاخصه‌های حکمروایی خوب شهری تلاش داریم تا با بازخوانی و تاکید بر مؤلفه‌های کیفیت مکان در شهرهای ایرانی – اسلامی و همچنین بکارگیری تمامی امکانات و ابزار مورد نیاز، در مسیر تحول و شکوفایی شهری از طریق تامین کیفیت مکان و ظهور زیست شهری مطلوب به نقطه قابل قبولی در توسعه صنعت گردشگری دست یابیم و با الگوی توسعه پایدار شهری، مشارکت و نقش‌پذیری شهروندان، فراتر از منطقه گام‌های بلند و پیوسته برداریم.