منطقه ۲ شهری؛ میزبان جشن «ب» مثل بازیافت

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دومین مرحله از مجموعه جشن های «ب» مثل بازیافت با هدف آموزش، فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندی و با تمرکز بر آموزش تخصصی کودکان و نوجوانان خبر داد.

منطقه ۲ شهری؛ میزبان جشن «ب» مثل بازیافت

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دومین مرحله از مجموعه جشن های «ب» مثل بازیافت با هدف آموزش، فرهنگسازی و جلب مشارکت شهروندی و با تمرکز بر آموزش تخصصی کودکان و نوجوانان خبر داد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در برنامه‌های سازمان، تصریح کرد: جلب مشارکت عمومی از طریق آگاه‌سازی، تغییر نگرش و اصلاح رفتار شهروندان بخش دائمی و مورد تاکید فعالیت‌های سازمان بوده و به طور مستمر از مرحله تولید محصولات آموزشی تا توزیع میان جامعه هدف و دریافت بازخوردها به همراه ارائه آموزش‌های میدانی ادامه دارد.

وی با توصیه به شهروندان در خصوص همکاری با عوامل مجاز سازمان، تأکید کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای دریافت و جمع آوری گروه‌های مختلف پسماند شامل پسماندهای تر، خشک، جز ویژه پسماندهای خانگی و پسماندهای حجیم برنامه مشخصی دارد که در نهایت به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری کمک می‌کند و از این رو لازم است شهروندان با مشارکت صحیح و اصولی به تسهیل این مسیر کمک کنند.

کد محتوا ۴۱۳۸۰