منطقه ۳ تهران منطقه فرهنگ و ملل

رامتین محمدیاری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران گفت: منطقه ۳ محل استقرار حدود ۳۰ سفارتخانه و کمربند سبز تهران است. وی گفت: زاکانی شهردار تهران منطقه ۳ را منطقه فرهنگ و ملل نامگذاری کرده است به همین مناسبت اجرای برنامه های فرهنگی با حضور […]

رامتین محمدیاری مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ تهران در حاشیه نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران گفت: منطقه ۳ محل استقرار حدود ۳۰ سفارتخانه و کمربند سبز تهران است.

وی گفت: زاکانی شهردار تهران منطقه ۳ را منطقه فرهنگ و ملل نامگذاری کرده است به همین مناسبت اجرای برنامه های فرهنگی با حضور اقوام ایرانی از برنامه های مهم منطقه ۳ تهران است و نوروز امسال مراسم نوروزگاه در ۱۰ روز برگزار شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ تهران افزود: هدایت قنوات به مخازن آب خام ، افتتاح پارک آموزش ترافیک ، مسقف کردن پایانه ونک و احداث بوستان کودک و مادر از طرح های مهم شهرداری منطقه ۳تهران در بخشهای عمرانی ، رفاهی و خدمات شهری در ۸ ماه اخیر مدیریت جدید شهرداری منطقه است.

منبع خبر