موافقت شورای شهر با افزایش سقف تفویض اختیار به مدیران شهرداری

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرنیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست رسمی علنی امروز این شورا با اشاره به تفویض اختیار در نظر گرفته شده برای شهردار قم در بودجه سال جاری بیان کرد: سقف این تفویض اختیار، ۷ میلیارد تومان بود که پیشنهاد شده تا این سقف […]

شهرداران آنلاین/به گزارش شهرنیوز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر قم در نشست رسمی علنی امروز این شورا با اشاره به تفویض اختیار در نظر گرفته شده برای شهردار قم در بودجه سال جاری بیان کرد: سقف این تفویض اختیار، ۷ میلیارد تومان بود که پیشنهاد شده تا این سقف به دلیل تورم و برای تسهیل کار ارباب رجوع به ۸ میلیارد تومان برسد.

مجید اخوان افزود: البته در این لایحه درخواست شده تا شهرداران مناطق قم هم در همین موضوع، ۴ میلیارد تومان سقف تفویض اختیار داشته باشند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر در این نشست و درباره این موضوع گفت: فرآیند طولانی توافق با مردم در موضوع تملک‌ها ایجاب می‌کند تا سقف اختیارات شهردار و همچنین شهرداران مناطق شهری در این زمینه افزایش یابد.

محسن محرری ادامه داد: متأسفانه روند فرآیندهای تملک گاهی دو ماه و حتی بیشتر طول می‌کشد، در حالی که لازم است تا اصلاحی در این فرآیندها صورت گیرد.

وی همچنین اضافه کرد: تنها راه اصلاح فرآیند تملک، تفویض اختیار آن به شهرداران مناطق است تا این فرآیند به شهرداری مرکز منتقل نشود، بلکه در همان شهرداری منطقه پیگیری شده و البته شهردار منطقه هم در قبال آن پاسخگو باشد.

محرری تصریح کرد: بدیهی است با این امر، کار تملک‌ها آسان‌تر شده و البته رفاه مردم و رضایت مردم نیز فراهم می‌شود.

در عین حال عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم در این باره اذعان کرد: باید گفت اصلاح این فرآیند، نیازمند اصلاح گردش کار در داخل شهرداری است و نیاز به تفویض اختیار بیشتر در این زمینه وجود ندارد.

روح الله امراللهی اضافه کرد: تفویض اختیار بیشتر می‌تواند نظارت شورای اسلامی شهر را بر این فرآیندها با مشکل و چالش مواجه کند.

همچنین عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها در این موضوع در این باره گفت: البته این لایحه به دنبال آسان کردن تحقق تملک‌ها بین شهرداری و مردم است، اما نباید از نظر دور داشت که تحقق این امر نیازمند اصلاح روندها و فرآیندهاست.

زین العابدین قراچورلو ادامه داد: باید توجه داشت که تفویض برخی اختیارات به شهرداران مناطق منطبق بر قانون نیست و می‌تواند مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

و اما رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم با تاکید بر موافقت خود با اصل این موضوع خاطرنشان کرد: در تبصره یک لایحه بودجه شهرداری قم در سال جاری، سقف اختیارات شهردار قم در زمینه تملک‌ها ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عبدالله جلالی افزود: بر این اساس، لایحه مطرح باید به عنوان اصلاح این تبصره به صحن شورا می‌آمد و نه به صورت یک لایحه مستقل.

وی ادامه داد: در هر صورت و بر اساس هر تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر در این موضوع، نباید از یاد برد که امور مالی و حسابداری شهرداری باید درباره موضوع تملک‌ها و انجام پرداخت‌های لازم، به موقع عمل کند تا این روند با تأخیر زمانی و ایجاد مشکلات برای مردم رو به رو نشود.

در نهایت لایحه اخذ مجوز افزایش سقف تفویض اختیار به شهردار قم و مدیران مناطق شهری جهت انجام تملک‌های مورد نیاز پروژه‌های عمرانی به رأی گذاشته شد و اعضای شورای اسلامی شهر با افزایش این سقف برای شهردار قم به ۸ میلیارد و برای شهرداران مناطق شهری به ۴ میلیارد تومان موافقت کردند.