موانع پیش روی راه اندازی و توسعه پروژه های شیلاتی برداشته شود// استفاده از فناوری های نوآورانه و دانش بنیان در دستور کار شیلات استان

معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران به همراه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات هرمزگان،مدیر کل شیلات لرستان، معاونین شیلات هرمزگان با استاندار هرمزگان دیدار کردند و در این دیدار بر افزاش استفاده از ظرفیت های […]

معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران به همراه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات هرمزگان،مدیر کل شیلات لرستان، معاونین شیلات هرمزگان با استاندار هرمزگان دیدار کردند و در این دیدار بر افزاش استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و رفع موانع تولید تاکید کرده شد.

به گزارش خبرگزاری بلدیه آنلاین به نقل از روابط عمومی شیلات هرمزگان، استاندار هرمزگان در این دیدار با برشمردن ظرفیت های شیلاتی استان هرمزگان، از هرمزگان به عنوان یک استان ویژه در حوزه شیلات یاد کرد و افزود: در دولت مردمی شیلات یکی از محورهای اصلی توسعه استان هرمزگان قرار گرفته است و خوشبختانه نگاهی ویژه دولت مردمی به این حوزه پیشرفت های چشمگیری در حوزه شیلات به ویژه آبزی پروری و احیای ذخایر آبزیان را به همراه داشته است.

مهدی دوستی با اشاره به سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور محترم به استان هرمزگان و مصوبات خوب حاصل از سفر ریاست محترم جمهور برای استان به ویژه در عرصه های شیلاتی گفت: برق رسانی به سایتهای پرورش میگو، ایجاد سه مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در استان، توسعه و توجه به ایجاد سازه های زیستگاه مصنوعی در استان از اقدامات خوب دولت مردمی در حوزه شیلات هرمزگان است.

وی رفع موانع تولید و توسعه پروژه های شیلاتی را در دستور کار قرار داد و گفت بدون‌شک رشد اقتصادی،رونق تولید و اشتغال به دنبال توسعه فعالیت های شیلاتی محقق خواهد شد.