میدان شهدای هسته ای و ۳ خیابان اصلی با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بهره برداری میشود

مدیر منطقه چهار شهر اصفهان گفت: پروژه میدان شهدای هسته ای و ۳ خیابان اصلی که به این میدان منتهی می شود بعد از سال ها چشم انتظاری مردم با صرف هزینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، بهره برداری می شود.

میدان شهدای هسته ای و ۳ خیابان اصلی با اعتبار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بهره برداری میشود

مدیر منطقه چهار شهر اصفهان گفت: پروژه میدان شهدای هسته ای و ۳ خیابان اصلی که به این میدان منتهی می شود بعد از سال ها چشم انتظاری مردم با صرف هزینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، بهره برداری می شود.

 

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رضا اخوان اظهار کرد: پروژه میدان شهدای هسته ای از سال های پیش عملیات عمرانی آن آغاز اما رها شده بود که نیاز به ۴۳ هزار مترمربع آزادسازی داشت که در این دوره به عنوان یک طرح شاخص پیگیری و اجرا شد.

وی ادامه داد: در مجموع برای آزادسازی و احداث میدان شهدای هسته ای ۱۱۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده است که ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های آزادسازی، ۱۸ میلیارد تومان برای اجرای طرح و یک و نیم میلیارد تومان برای تامین سیستم روشنایی و خدمات شهری هزینه صرف شده است.

* انتهای خیابان سلمان فارسی به عنوان یک گلوگاه بازگشایی شد

مدیر منطقه چهار شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از خیابان های منتهی به میدان خیابان ارغوانیه است، گفت: بخشی از این خیابان قبلا ساخته شده بود که برای اتصال شبکه معابر برای روان ‌سازی عبور و مرور در دستور کار قرار گرفت؛ در این دوره هم ۹۰۰ متر از طول خیابان ارغوانیه با عرض ۶۰ متر آزادسازی شد و در مجموع ۴۵ هزار و ۶۶۵ مترمربع آزادسازی با هزینه ۱۴۸ میلیارد تومان انجام شد.

وی بیان کرد: انتهای خیابان سلمان فارسی به طول ۷۳۰ متر و عرض ۶۰ متر به عنوان گلوگاه بازگشایی شده است. این محدوده حدفاصل پل بزرگمهر تا میدان شهدای هسته‌ای ۳۲ هزار و ۱۵۰ مترمربع با هزینه ۹۲ میلیارد تومان آزادسازی و اجرا شده است.

*آزادسازی موفق ریزدانه ها در مسیر خیابان روشن دشت

اخوان اظهار کرد: یکی دیگر از خیابان های منتهی به میدان شهدای هسته ای، روشن دشت است که فاز نخست آن در سال ۹۷ در اختیار شهروندان قرار گرفت و در این دوره یک هزار و ۴۵۰ متر طول خیابان با عرض ۶۰ متر تکمیل شد.

وی ادامه داد: خیابان روشن دشت ۲۰ هزار و ۸۰۵ مترمربع آزادسازی نیاز داشت که ۹۷ درصد آن با صرف اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان انجام شده و در حال حاضر مسیرهای تندرو احداث شده است و کندروی سمت شمال پروژه نیز تا چند روز آینده آماده بهره ‌برداری می‌شود.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اجرای پروژه خیابان روشن دشت ۱۸ میلیارد تومان و هزینه سیستم روشنایی و انجام امور خدمات شهری آن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه در بر داشت، تصریح کرد: البته در فاز اصلی خیابان، به علت وجود مراکز مسکونی و تجاری‌ ریزدانه و با توجه به قدمت زیاد و توپوگرافی محل، سخت‌ترین شرایط را برای آزادسازی تجربه کردیم.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد ایجاد سیستم روشنایی میدان شهدای هسته ‌ای و خیابان‌ های منتهی به آن همچنین بلوار رضوان توسط شهرداری انجام شده است.

کد محتوا ۳۶۵۸۳

برچسب ها